Молитва за изцеление.

Молитва за изцеление. (Трябва да кажете молитвата на глас)
Боже, прости ми че съм те пренебрегвал досега. Аз Те приемам сега за мой Създател и Твоя Син Исус за мой Спасител. Моля те прости ми греха и ме докосни с Твоята изцелителна сила. Ти ми знаеш немоща (болестта) и усилията на лекарите да ми помогнат. Аз им благодаря за всичко, което направиха да ми помогнат и сега в този момент те моля, докосни ме... Всичко това се моля в името на Исус. Амин! Страница: Молитва за изцеление.

Някои стихове за насърчение от Библията. Исус казва:
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. (Матей 7:7) Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. (Йоан 15:7) До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. (Йоан 16:24)


Имайте предвид, че...

Киселото зеле и зелевият сок (зелева чорба) имат мощно лечебно действие
, особено при симптоми от неясен произход, при които не може да се постави точна диагноза за лечение или не може да се открие огнището на заразата. Ферментиралото зеле е е дори по-здравословно от суровите зеленчуци. То е отличен източник на витамин С, лактобацили, както и други хранителни вещества. Киселото зеле е много ефективно за предотвратяване и лечение на рак на гърдата. Киселото зеле е източник на различни съединения за борба против раковите заболявания, включително изотиоцианат (isothiocyanate) и сулфорафан (sulphoraphane). Киселият зелев сок (зелевата чорба) се отличава с високи лечебни свойства. Сутрин с 1-2 чаши зелева чорба може да си прочистите стомаха и червата. Желая ви благословение и изцеление!

Обезводняването или дехидратацията

на тялото и безсолните диети водят до много сериозни заболявания. Водата се използва при метаболизма в организма. Липсата на вода и особено на минерални соли (сол) нарушава електролитният баланс в тялото. Тялото е около 80% вода и ако тази течност в организма не е добър електролит всички процеси се забавят. Приемане на достатъчно вода и сол спомага за хидратацията на тялото и нормално протичане на обменните процеси. Колко вода да пием? На 1 кг. телесно тегло се падат 30 мл вода. Например при тегло 70 кг се приема малко повече от 2 литра вода дневно (2.1 л.). На 2 литра вода се прибавя половин чаена лъжичка сол (2.0-2.5 гр). Вода се пие половин час преди ядене (1-2 чаши) и 2-2.5 часа след ядене (1-2 чаши). Пийте всеки ден по 2-2.5 л. (6-8 чаши) вода с малко сол. За предпочитане е натурална морска или каменна сол без примеси. Прочетете статиите на страницата Ползата от солта и водата.
Гледайте на YouTube: WaterCure, Water Cure Amazing Testimonials!

Всички заболявания започват от червата! - Хипократ
Специфична въглехидратна диета - Прекъсване на порочният цикъл (Илейн Готшал, Elaine Gottschall B.A., M.Sc)
Специфична Въглехидратна Диета (СВД) е предназначена за заболявания, като болестта на Крон, язвен колит, улцеративен колит, дивертиколит, целиакия (цьолиакия), язвен колит, муковисцидоза (CF), хронична диария, спастично дебело черво.
както и някои последствия като епилепсия, пристъпи, шизофрения, аутизъм. Специфичната въглехидратна диета се основава на разбирането, че язвен колит, болест на Крон, синдром на раздразнените черва и други заболявания както и невъзприемчивост на глутен са следствие от свръх растеж и дисбаланс на чревната микробна флора. Чрез промяна на храната, която приемаме, ние можем да променим състава на нашата чревна флора и да върнем в равновесие храносмилателният ни тракт и да възстановим правилното усвояване на хранителните вещества.

Чревен и Психологически Синдром (ЧИПС) - Диета (Д-р Наташа Кампбел- Макбрайд, Dr. Natasha Campbell-McBride, MD)
Чревен и Психологически синдром е състояние, което установява връзка между функциите на храносмилателната система и мозъка. Този термин е въведен от д-р Наташа Кампбел-Макбрайд, невролог и диетолог (Dr Natasha Campbell-McBride, MD, MMedSci (neurology), MMedSci (human nutrition) през 2004 г. след като е работила със стотици деца и възрастни с неврологични и психиатрични заболявания, като аутизъм, Синдром на дефицит на вниманието (ADD), Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), шизофрения, дислексия, диспраксия, депресия, обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза), двуполюсно разстройство и други невро психологични и психиатрични проблеми. Д-р Наташа Кампбел-Макбрайд въвежда диета ЧИПС (GAPS) за възстановяване на нормалната чревна флора и лечение на храносмилателната система.

неделя, 24 януари 2010 г.

Лимфогрануломатоза или болест на Ходжкин

Лимфогрануломатоза или болест на ХоджкинРецепта с чесън срещу рак
Лимфогрануломатозата или болест на Ходжкин представлява злокачествен лимфом, Лимфом е общ термин за ракови заболявания, които се развиват в лимфната система. Лимфната система е част от имунната система на организма. Тя помага на организма в борбата с болестите и заразите (инфекциите).
Лимфната система обхваща мрежа от тънки лимфни съдове подобно на кръвоносните съдове, в тъканите на тялото. Лимфните съдове пренасят лимфа, която е безцветна водниста течност, съдържаща клетки, които воюват срещу инфекциите, наречени лимфоцити (бели кръвни клетки). По тази мрежа от лимфни съдове има малки органи наречени лимфни възли. Клъстери (гроздове) на лимфните възли се намират в подмишниците, слабините, шията, гръдния кош и корема. Други части на лимфната система са далака, тимуса, сливиците и костния мозък. Лимфна тъкан се съдържа също и в други части на тялото, включително и в стомаха, червата и кожата.

За да се разбере болеста на Ходжкин е полезно да знаете за нормалните клетки и какво се случва, когато те станат ракови. Тялото е съставено от много видове клетки. Нормално, клетките растат и се делят, и така се произвеждат още клетки, когато тялото се нуждае от тях. Това процес спомага да се поддържа здравето на тялото. Понякога клетките се делят и се създават нови клетки без да е необходимо, създаващи излишна тъканна маса. Тази маса се нарича израстък или тумор. Туморите могат да бъдат доброкачествени (не е рак) или злокачествен (рак).
При болестта на Ходжкин, клетките в лимфната система се анормални. Делят прекалено бързо и растат без какъвто и да е контрол. Понеже лимфната тъкан присъства в много части на тялото, болеста на Ходжкин може да разпространи почти навсякъде. Болест на Ходжкин може да се появи в един лимфен възел, една група на лимфните възли или понякога в други части на лимфната система, като в костния мозък и далака. При този вид рак тенденция е да се разпространява в доста подреден начин, от една група лимфни възли към следващата група. Така например болеста на Ходжкин, който възниква в лимфните възли в областта на шията се разпространява първо на възлите над ключицата, а после и в лимфните възли под мишниците и по гърдите. В крайна сметка, тя може да се разпространи в почти всяка част на тялото.

Сим­п­то­ми­те на бо­лест­та се про­я­вя­ват, ко­га­то раз­ме­ри­те на лим­ф­ни­те въз­ли ве­че са зна­чи­тел­ни. От­на­ча­ло се по­я­вя­ва ле­ка каш­ли­ца, ко­я­то впос­лед­с­т­вие ста­ва мъ­чи­тел­на и прис­тъ­по­об­раз­на. Бол­ни­ят за­поч­ва чес­то и за­бе­ле­жи­мо да се за­дъх­ва. След­ват ос­т­ри прис­тъ­по­об­раз­ни бол­ки в гръд­ния кош, по-точ­но в областта на сър­це­то, в гръб­нач­ния стълб и под ло­пат­ки­те. Чес­то оба­че за­бо­ля­ва­не­то за­поч­ва ос­т­ро с трес­ка, обил­но из­по­тя­ва­не но­щем, ряз­ко от­с­лаб­ва­не, съп­ро­во­де­но с ане­мия. Лим­фог­ра­ну­ло­ма­то­за­та за­ся­га и бе­ли­те дро­бо­ве, кос­ти­те на гръб­на­ка, гър­ди­те, та­за, реб­ра­та. Ув­реж­да и сто­маш­но-чрев­ния тракт, цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма, ко­жа­та, бъб­ре­ци­те, млеч­ни­те жле­зи. Оттук про­из­ти­чат плев­рит, кос­т­ни бол­ки, нев­ро­ло­гич­ни раз­с­т­рой­с­т­ва. При ед­на тре­та от бол­ни­те се за­бе­ляз­ва сър­беж на мес­та­та на уве­ли­че­ни­те лим­ф­ни въз­ли. То­зи сър­беж пре­рас­т­ва в дер­ма­тит. Освен сърбежи по ця­ло­то тя­ло, за­поч­ва и сил­ен косопад. Сим­п­то­ми­те са мно­го раз­но­об­раз­ни. Те за­ви­сят от мяс­то­то на ув­ре­де­ни­те лим­ф­ни въз­ли и сте­пен­та на във­ли­ча­не на вът­реш­ни ор­га­ни.
Диагноза на болеста на Ходжкин се прави, като се взема биопсия от лим­ф­ни­те въз­ли или чер­ния дроб. Това включва изследване на тъканта под микроскоп. Лечението варира и зависи колко е разпространена болестта и често включва лъчева терапия или химиотерапия.
Превод от сайт: http://www.medicinenet.com/hodgkins_disease/article.htm

~ Той (Исус) взе на себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе. ~ (Матей 8:17)

Алтернативно лечение с чесън (от сайт: http://network-hv.com, статия: Чесън при муковисцидоза)
Мой братовчед се разболя от болестта на Ходжкин когато беше на 17 години (сега е на 45)-т.е преди 28 години. Доколкото знам тогава и болестта не беше толкова популярна. В нашият град не можеха да го лекуват и го изпратиха в София. Е... последваха биопсии и вероятно и други изследвания и диагнозата беше потвърдена. Изписаха му лекарства, но състоянието му се влошаваше и накрая го изписаха, за да не ... се случело най-лошото в болницата. За преживяното от родителите му няма какво да споменавам. Той е единствено дете и беше толкова малък тогава. При това не трябваше да му показват колко е сериозно положението. Накрая вече не можел да се храни. Тогава баба му чула за тази рецепта от други бабки (те едва ли са знаели какво е болест на Ходжкин ама...) и леля ми като последна надежда се хванала с упоритостта ,която само една майка може да прояви да я приготвя всеки ден. Подобрението настъпило много бързо, а при контролния преглед лекуващия му лекар бил просто изумен от промяната-болния вместо да умира укрепвал. И така до ден днешен той си е добре. Отдавна вече не ходи на изследвания, защото няма и помен от болестта.
Другият човек, който се излекува е мой колега, когото не познавах лично, но за когото преди време чух, че е болен от същата болест. Дадох да му предадат тел на леля ми и той и се обадил, записали си с жена му рецептата и започнали да я изпълняват. След около година (аз вече го бях забравила) ми го показаха в служебния автобус-добре изглеждащ ,здрав мъж (така и не се запознах с него, което просто няма значение. Важното е,че е жив и здрав).
Доколкото знам, леля ми е давала рецептата и на други хора, които и до ден днешен и се обаждат на всеки празник от благодарност. Оттогава в нашето семейство си я правим тази рецепта, когато има някакъв проблем със здравето. Така по-късно баща ми беше опериран от тумор на пикочния мехур, който съвсем не беше доброкачествен. Оперираха го и после започнахме отново с нашата панацея. Сега след около 5-6 години при последните изследвания се установи, че няма новообразувани тумори, няма разсейки (слава Богу). Тук не знам дали е помогнала рецептата или Господ, но факта е налице. (А може и двете, бележка от блога)

Рецепта:
Вземат се две големи глави чесън, изчистват се и се накълцват на ситно. Поставят се в малък съд и се заливат с 300 мл току що кипнала вода. След което този малък съд се поставя в по-голям също пълен с вода (т.е водна баня). Слагаме на котлона и много внимателно следим водата във външния съд. Трябва да свалим от огъня когато започват да излизат малки мехурчета, предхождащи самото завиране (преди да клокне както казват готвачите). След това сваляме от котлона и покриваме с марличка, така както са си двата съда един в друг до сутринта. За да проверим дали правилно сме го приготвили:
1. Водата в съдчето с чесъна трябва да е бистра
2. Чесънът трябва да е твърд
Ако едно от тези две условия не е изпълнено го изхвърляме и го приготвяме отново.
На сутринта се прецежда разделя се на три и се пие преди 20-30 мин преди хранене. Може да се прави непрекъснато докато има чесън на глави.
Важно: Не се приема по време на химиотерапия (прилошавало на болните...). Малко е трудоемко, но си заслужава повярвайте ми.

Лимфна система - статии

Д-р Батманжелидж обяснява в книгите си "Ти не си болен, а просто жаден", "Водата - натурално лекарство" как безсолната диета и обезводняването на тялото (дехидратация) могат да причинят множество заболявания, като астма и алергия, Алцхаймер, диабет, ракови заболявания, психически разстройства (депресия, страхова невроза и др.), остеропороза, сърдечни и бъбречни заболявания, автоимунни заболявания и др.
Солта играе важна роля за профилактиката и лечението на рака. Раковите клетки се страхуват от кислорода, понеже са анаеробни организми. Когато организмът е добре наситен с вода, а солта повишава обема на циркулиращата кръв, като и помага да достига до всички части на тялото, кислородът и активните и „мотивирани” имунни клетки попадат в раковата тъкан и я разрушават.
Недостигът на вода и сол потиска имунната система и активността на нейните клетки, които се борят с болестите.

Прочетете цялата статия на сайт: http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/2010/10/blog-post_11.html и други статии за ползата от солта и водата за лекуване на болести: http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/p/blog-page_13.html~ Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, слуша викането им, и ги избавя. ~ (Библия, Псалми 145: 18-19)

Молитва за изцеление:
(Кажете на глас)
Божe, прости ми всичко, което съм Ти съгрешил, понеже не съм те познавал. Сега заставам пред Теб и приемам Твоя син Исус Христос за мой личен Спасител. Вярвам, че Той е Божи син и е Бог и дойде в плът и проля кръвта си на кръста за прощение на моите грехове. Аз вярвам в Неговото възкресение на третия ден и Му благодаря за вечния живот, който Той ми даде.
Исус Христос с жертвата Си на кръста извоюва победата над силите и властите на тъмнината, изкупи ме от проклятията на закона и аз съм победител заедно с Него.
Боже, в словото Ти се казва, че аз съм изцелен(а) в раните на Исус. (1 Петър 2:24)
А в Матей 8:17 се казва, Ти понесе нашите немощи и с болестите ни се натовари. Аз приемам с вяра словото Ти.

Ти Господи ме прие за Твое чадо и аз ти благодаря и сега мога да застана пред Твоя престол и да моля и да прося милост от Тебе. С властта, която си ми дал над силите на тъмнината и нечестието, които Ти победи на кръста, аз заповядвам на възпалението на лимфните възли да напусне в името на Исус (слагате си ръката, там където са болките или възпалението), в кръвта на Исус да напусне и повече никога да не се връща. Лимфната ми система да се възстанови и да започне да функционира нормално.
(Ако имате раково заболяване, кажете:)
Проклинам всички ракови клетки, които ми причиняват болестта да умрат или да се превърнат в нормални клетки в името на Исус. Пълно освобождение на тялото ми от главата до петите. Аз декларирам, че съм изцелен(а) в името на Исус. Благодаря ти Господи за изцелението.

Боже, дай ми Твоя мир, изпълни сърцето ми, душата ми и всяка клетка на тялото ми с Твоя мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване.
Сега се отпуснете и благодарете на Бог за изцелението: Боже, благодаря Ти за изцелението, Ти си състрадателен, милостив, жалостив и истинен Бог. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Хваля Те и Те славя. Обичам те Исусе, Ти си мой спасител и откупител!
(Може да почувствате затопляне на някои части на тялото си, също изпотяване. Бог ви изцелява.)

През този период на лечение не трябва да се безпокоите за нищо, трябва да бъдете изпълнени с Христовия мир. Затова четете Новия завет всеки ден на глас, колкото можете повече. Не трябва да държите в себе си никакъв гняв, горчивина или разочарование от хора. Простете, ако някой ви е наранил, не трябва да го държите в сърцето си. Прощаването води до изцеление.

Имайте предвид, че непростителността е като язва, която разяжда тялото отвътре. Ако задържате непростителност в сърцето си или негативни чувства освободете се.
Кажете тази молитва на глас:
Боже, аз идвам при Теб, защото нямам при кой да отида. Аз изваждам всичко, което ми пречи в сърцето, всички негативни чувства Изброявате ги: ... (Това, което сте го разпознали, че ви тормози го изреждате тук. Например непростителност, разочарование, горчивина, оплакване, недоволство, осъждение, обидчивост и т.н.) Всичко това Боже, аз го давам на Теб, Ти го вземи и ме освободи. Аз не искам да живея повече с тези негативни чувства в сърцето си и ги предавам на Теб.
Аз искам Твоя мир, Твоето бреме, защото е леко да се носи, затова ти предавам всичко, което не е от Теб. Благодаря Ти Боже, че ме освободи и сега имам Христовия мир. В името на Исус се моля. Амин!
Не се оплаквайте! Не говорете, че сте болни. Словото казва от думите си ще оправдаеш или от думите си ще се осъдиш. Думите имат сила. Ако говорите думи на болест, с това само потвърждавате болестта. Декларирайте на глас, че сте изцелени в раните на Исус: Аз съм изцелен(а) в раните на Исус. Бог възнаграждава тези, които Го търсят и вярват, защото неговите обещания, колкото и да са много, са ДА!

Казвайте молитвата, "Отче наш" всеки ден:
Молитва Отче наш (Матей 6:9-13)
Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин!

Четете Новия завет всеки ден, ако е възможно на глас, защото Божието слово е живо и деятелно. (Евреи 4:11) Исус казва в Евангелието на Йоан, „Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот.“ Това означава, че когато четете Словото на Бог, то дава живот в тялото ви, във всяка ваша клетка, променя го, изцелява го. Словото става светлина във вас. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)Прочетете: Молитва за изцеление!
За насърчение: Любовно писмо от Бог


Благословение и изцеление!
Пламен Шопов, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/

2 коментара:

  1. Имам Лимфом на Хoджкин и направих един сайт за повече информация и обмяна на подкрепа на болни www.lymphom.ovo.bg
    Всеки, който поиска и има нужда, може да пише на bekareli@abv.bg

    ОтговорИзтриване

 

stats tracker