Молитва за изцеление.

Молитва за изцеление. (Трябва да кажете молитвата на глас)
Боже, прости ми че съм те пренебрегвал досега. Аз Те приемам сега за мой Създател и Твоя Син Исус за мой Спасител. Моля те прости ми греха и ме докосни с Твоята изцелителна сила. Ти ми знаеш немоща (болестта) и усилията на лекарите да ми помогнат. Аз им благодаря за всичко, което направиха да ми помогнат и сега в този момент те моля, докосни ме... Всичко това се моля в името на Исус. Амин! Страница: Молитва за изцеление.

Някои стихове за насърчение от Библията. Исус казва:
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. (Матей 7:7) Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. (Йоан 15:7) До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. (Йоан 16:24)


Имайте предвид, че...

Киселото зеле и зелевият сок (зелева чорба) имат мощно лечебно действие
, особено при симптоми от неясен произход, при които не може да се постави точна диагноза за лечение или не може да се открие огнището на заразата. Ферментиралото зеле е е дори по-здравословно от суровите зеленчуци. То е отличен източник на витамин С, лактобацили, както и други хранителни вещества. Киселото зеле е много ефективно за предотвратяване и лечение на рак на гърдата. Киселото зеле е източник на различни съединения за борба против раковите заболявания, включително изотиоцианат (isothiocyanate) и сулфорафан (sulphoraphane). Киселият зелев сок (зелевата чорба) се отличава с високи лечебни свойства. Сутрин с 1-2 чаши зелева чорба може да си прочистите стомаха и червата. Желая ви благословение и изцеление!

Обезводняването или дехидратацията

на тялото и безсолните диети водят до много сериозни заболявания. Водата се използва при метаболизма в организма. Липсата на вода и особено на минерални соли (сол) нарушава електролитният баланс в тялото. Тялото е около 80% вода и ако тази течност в организма не е добър електролит всички процеси се забавят. Приемане на достатъчно вода и сол спомага за хидратацията на тялото и нормално протичане на обменните процеси. Колко вода да пием? На 1 кг. телесно тегло се падат 30 мл вода. Например при тегло 70 кг се приема малко повече от 2 литра вода дневно (2.1 л.). На 2 литра вода се прибавя половин чаена лъжичка сол (2.0-2.5 гр). Вода се пие половин час преди ядене (1-2 чаши) и 2-2.5 часа след ядене (1-2 чаши). Пийте всеки ден по 2-2.5 л. (6-8 чаши) вода с малко сол. За предпочитане е натурална морска или каменна сол без примеси. Прочетете статиите на страницата Ползата от солта и водата.
Гледайте на YouTube: WaterCure, Water Cure Amazing Testimonials!

Всички заболявания започват от червата! - Хипократ
Специфична въглехидратна диета - Прекъсване на порочният цикъл (Илейн Готшал, Elaine Gottschall B.A., M.Sc)
Специфична Въглехидратна Диета (СВД) е предназначена за заболявания, като болестта на Крон, язвен колит, улцеративен колит, дивертиколит, целиакия (цьолиакия), язвен колит, муковисцидоза (CF), хронична диария, спастично дебело черво.
както и някои последствия като епилепсия, пристъпи, шизофрения, аутизъм. Специфичната въглехидратна диета се основава на разбирането, че язвен колит, болест на Крон, синдром на раздразнените черва и други заболявания както и невъзприемчивост на глутен са следствие от свръх растеж и дисбаланс на чревната микробна флора. Чрез промяна на храната, която приемаме, ние можем да променим състава на нашата чревна флора и да върнем в равновесие храносмилателният ни тракт и да възстановим правилното усвояване на хранителните вещества.

Чревен и Психологически Синдром (ЧИПС) - Диета (Д-р Наташа Кампбел- Макбрайд, Dr. Natasha Campbell-McBride, MD)
Чревен и Психологически синдром е състояние, което установява връзка между функциите на храносмилателната система и мозъка. Този термин е въведен от д-р Наташа Кампбел-Макбрайд, невролог и диетолог (Dr Natasha Campbell-McBride, MD, MMedSci (neurology), MMedSci (human nutrition) през 2004 г. след като е работила със стотици деца и възрастни с неврологични и психиатрични заболявания, като аутизъм, Синдром на дефицит на вниманието (ADD), Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), шизофрения, дислексия, диспраксия, депресия, обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза), двуполюсно разстройство и други невро психологични и психиатрични проблеми. Д-р Наташа Кампбел-Макбрайд въвежда диета ЧИПС (GAPS) за възстановяване на нормалната чревна флора и лечение на храносмилателната система.

неделя, 7 ноември 2010 г.

Водата - лечебно средство (Лечение с вода - Д-р Батманжелидж)

Водата - лечебно средство (Лечение с вода - Д-р Батманжелидж)


Едно ново научно познание обикновено не може да бъде представено така, че противниците му да бъдат убедени. По скоро те трябва да измрат и едно следващо поколение още от начало да бъде запознато с истината. Макс Планк

Новата научна истина и новият начин за наблюдаване на човешкото тяло, който поставя хората в положение са­ми да прилагат профилактичната медицина, гласят след­ното: Веществото, което разтваря, а именно водата е това, което регулира всички функции на организ­ма, включително активността на всички разтворени в него твърди вещества. Нарушенията във водния баланс на организма (в обмяната на веществата на разтваря­щото средство) подават многобройни сигнали и по то­зи начин сигнализират за нарушения в системата: оп­ределени оттичания, които гарантират снабдяването с вода и режима на разпределянето й, не функциони­рат.

Всички изтичания в организма се ре­гулират от водата и стават въобще възможни само чрез нея, затова изобилното снабдяване на тялото с вода е не­избежно. Целенасоченото разпределяне на водата е един­ственият начин да бъдем сигурни, че не само достатъчно вода, но и транспортираните от нея вещества, като хормо­ни, химически вещества и хранителни вещес­тва достигат до жизненоважните органи. От своя стра­на всеки орган, който предоставя някакво вещество на разположение на организма, сам е отговорен за темпото и обема на своята продукция и за нейното предаване на водата и то в съответствие с изменящите се изисквания, определяни от мозъка. Когато водата достигне до сухите участъци, тя сама започва да изпълнява много от други­те жизненоважни и отпаднали до този момент телесни и химически регулировъчни функции.

От тази гледна точка приемането на вода и разпреде­лянето й според степенуваната важност на органите при­добива огромно значение. Регулационните системи за пренасяне за­силват активността си при снабдяването на организма с вода. Въздействието им не бива да се блокира постоянно от медикаменти. Трябва да разберем каква е тяхната за­дача и да я улесним чрез по-честото пиене на вода.
Трябва да се разбере вредния ефект от дълготрайното и нарастващо обезводняване. По този начин става възможно предсказването на физиоло­гичните процеси, които няколко години по-късно ще до­ведат до появата на болести, включително и на такива, които днес се считат за генетично обусловени. Така днешният обичаен метод за симптоматично лечение чрез налучкване ще се превърне в точно медицинско изкуст­во.
Тъй като липсата на вода в различните части на тяло­то предизвиква различни симптоми и сигнали, а също во­ди и до усложнения, наричани понастоящем болести, възможно е хората да се отнасят скептично към водата като към естествено лечебно средство. Не е възможно обикновената вода да лекува толкова много болести!
Всеки, който мисли така, затваря очите си и пречи на излекуването на толкова много пре­дизвикани от обезводняването болести. Водата е естествено лечебно средство за всички възможни заболявания.

Задачите на водата при обмяната на веществата в организма
Нашето тяло още от най-ранна възраст все по-силно се обезводнява, защото сигналите за неговата жажда се възприемат все по-мал­ко. С увеличаването на възрастта съдържанието на вода в клетките намалява. Тъй като водата, която пием, осигурява функционирането на клетките и необходимото за тази цел количество вода, поемането на недостатъчно вода влияе върху тяхна­та активност. Затова хроничното обезводняване пре­дизвиква появата на същите симптоми, както тези при заболяване, ако различните сигнали за обезвод­няване не бъдат разбрани правилно. На настоятелни­те призиви на тялото за вода засега не се обръща внима­ние и то се лекува с медикаменти.
За по-нататъшното объркване допринася и предс­тавата, че при силна жажда вместо вода може да се пие чай, кафе или алкохолни напитки.
Човешкото тяло може да се обезводни и когато има вода в изобилие. Хората губят чувството си за жажда и не могат да усетят липсата на вода. Затова с нарастване на възрастта те постепенно се обезводняват все повече и това състояние става хронично.
Съхнещата уста в действителност е последният сиг­нал за обезводняване. Ако устата все още е относително влажна, организмът може да понася обезводняването. И което е още по-лошо: приема се, че при старите хора ус­тата си е суха — това не се възприема като сигнал за жажда и като необходимост от помощ.
- Доказано е, че водата изпълнява важна хидролитична функция във всички области на обмяната на вещества­та в организма, в които химическите реакции изискват вода (хидролиза). Това може да се сравни с химическата активност на водата, която е причина семената да покъл­ват и от тях да израства ново растение или дърво — во­дата е нужна за химическите жизнени процеси.
- Преминаването на водата през клетъчната мембрана чрез просмукване (осмоза) създава в нея „хидроелектрическа енергия" (напрежение), която се натрупва под формата на енергий­ни акумулатори, които са енергийните източници в организма. Тези енергий­ни акумулатори се използват като ресурси за химичните преобразувания, по-специално при реакции­те на невротрансмитерите (пренасящите вещества в нерв­ната система).
- Водата образува също специални структури и фор­ми и изглежда служи като адхезионен материал за спойката при строежа на клетките. Тя задържа като слепващо ве­щество твърдите структури на клетъчните мембрани.
В мозъчните клетки постоянно се образуват невротрансмитери, които се транспортират до мястото на пред­назначението им в нервните окончания. При това те пре­дават „посланията" по „воден път". Изглежда съществу­ват малки водни пътища и микропотоци, наречени микроканали, разположени по продължение на нервите, които осигуряват придвижването на съдържащите се във вода­та вещества.
Протеините и ензимите в организма въздействат на фините разтвори с малък вискозитет много по-добре, отколкото на по-плътните разтвори с по-голям вискозитет (в бедно на вода, дехидратирано състо­яние). Това означава, че водата е тази, която регулира всич­ки функции на тялото, включително активността на твърдите вещества, които пренася. Водата, разтворителят в човешкия организъм, регулира всички функции, вклю­чително активирането на твърдите вещества, кои­то разтваря и на които помага да циркулират. Когато тялото е обезводнено — освен инстинктивното желание за прием на вода, — влиза в действие система за определяне на рациона и разпределяне на наличната во­да, което се извършва според съществуващите в момен­та приоритети.
Междувременно научно е доказано, че невротрансмитерната система, която управлява и пренася хистамина, влиза в действие при липса на вода и задвижва подчине­ните й системи, които стимулират организма към поема­не на вода. Те предприемат ново разпределение на цир­кулиращата в организма вода. Човешкото тяло не може да разчита на ни­какви водни резерви; то само преразпределя наличното количество вода според приоритетите.

Болките като последствие от обезводняването
Така промененото схващане в медицината води до две нови гледни точки, на които до този момент не се е обръ­щало внимание.
Според едната с увеличаване на възраст­та тялото все повече и повече се обезводнява.
Според другата образуването на хистамин и активирането на подчинените му регулатори на водата неимоверно нарас­тват — и то толкова много, че предизвикват алергии, ас­тма и хронични болки в различни части на тялото — те­зи сигнали трябва да се преценяват като различни вари­анти на алармени сигнали за недостиг на вода в организ­ма: като сигнали за жажда.
Новият начин на мислене ни кара да тълкуваме хро­ничните болки, които не могат да бъдат обяснени с наранявания или инфекции, преди всичко като сигнали за не­достиг на вода в мястото на болките — като локална жаж­да. Преди да се натрапи на пациента някакво сложно ле­чение, първо трябва да се изключи възможността болки­те да са признаци за обезводняване. Неинфекциозните, постоянно появяващите се или хронични болки, трябва да се разглеждат като индикатори за жажда на организма.
Към тези хронични болки се отнасят храносмилател­ните оплаквания, болките при ревматоидния артрит, сър­дечните оплаквания (при тичане и в състояние на покой), болките в долната част на гърба, постоянно повтарящо се накуцване (болки в краката при бягане), мигрени или приличащи на махмурлук болки в главата, стомашни болки и свързания с тях запек.

Новият начин на тълкуване изисква всички тези бол­ки да се лекуват чрез увеличаване на дневния рацион от вода. В продължение на няколко дни трябва да пое­мате минимум два и половина литра вода. Едва тога­ва можете да започнете да приемате болкоуспокояващи средства или други болкоуспокояващи медикаменти, ка­то антиациди (това са лекарства, които неутрализират солната киселина, съдържат алуминиеви соли и са опасни), за да не настъпят постоянни локални или всеобщи увреждания на организма, които могат да дове­дат до неизлечими заболявания. Ако имате оплаквания от дълги години и сега сте опитали болкоуспокояващите свойства на водата, най-напред трябва да проверите, да­ли бъбреците произвеждат достатъчно урина, за да не ос­тава в тялото прекалено много вода. Количеството урина трябва да бъде сравнено с количеството на поеманата во­да. При увеличен прием на вода трябва да се увеличи и количеството на урината.
Това ново разбиране за физиологията на възникване на болката при обезводняването на организма в бъдеще ще хвърли светлина върху историята на възникване на болестите. Ще се окаже, че продължителното прилагане на болкоуспокояващи средства, които трябва да заглушат главните симптоми на хроничното и локалното обезвод­няване, като при гореизброените класически болести може да влияе вредно върху здравето.
Самите аналгетици (болкоуспокояващи средства) мо­гат да доведат до фатални странични ефекти. Към това се прибавя и вредата от трайното обезводняване на орга­низма, без да бъде отстранена причината за болките. Много често болкоуспокояващите средства водят до кръ­воизливи в стомашно-чревния тракт. Годишно хиляди хо­ра умират от усложнения поради честата употреба на аналгетици. Тези свободно про­даващи се в аптеките „убийци на болката" предизвикват у някои хора увреждания на черния дроб и бъбреците и накрая смъртта им.
Водата най-вероятно е единствената субстанция, чрез която може да се получи облекчение, защото в края на краищата организмът се нуждае и иска вода и само вода!


Как да пием вода?
Повишеният прием на вода е свързан с увеличено производство на урина и евентуална загуба на сол и други минерали. Необходимо е да прибавяте достатъчно сол към храната си. Не забравяйте, че състоянието на вашия организъм през всяка фаза от живота ви е резултат на поредица от химически реакции. Клетките на тялото са като гъбите, необходимо им е време, за да поемат достатъчно вода.
На един килограм телесно тегло се падат 30 мл вода. Например при тегло 70 кг се приема малко повече от 2 литра вода дневно (2.1 л.). На 2 литра вода се прибавя половин до една чаена лъжичка натурална сол в зависимост от нуждите на организма. Вода се пие половин час (30 мин.) преди ядене (1-2 чаши) и 2.5 часа след ядене (1-2 чаши). Сутрин след ставане от сън трябва да изпиете 2 чаши вода, за да компенсирате загубите на вода по време на сън от дишането и изпотяването. За да има максимален ефект се препоръчва режима на пиене на вода да се спазва точно.

В книгите си д-р Батманжелидж обяснява, как дехидратацията (обезводняването) е причина за повечето здравословни проблеми. Продължителната дехидратация води до трайни промени в организма, които се проявяват в началото като симптоми, а в последствие като сериозни заболявания.
Информацията и препоръките за приема на вода се основават на обширната научноизследователска дейност и личен опит на автора върху метаболизма на водата в тялото. Намерението на автора е само да предложи информация за важността на водата за доброто физическо здраве и за вредния ефект на обезводняването от детството до старостта.

Прочетете и останалите статии за ползата от водата и солта:
http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/p/blog-page_13.html
Книги на д-р Батманжелидж - издателство ИК "Здраве и Щастие”
1. Ти не си болен, а просто жаден
2. Водата лекува, а лекарствата убиват
3. Тялото жадува за вода
4. Водата - натурално лекарство срещу затлъстяване, рак, диабет и депресия.
5. Лечение на болките в ставите и гърба чрез пиене на вода


--If all the primary ingredients are available for its normal functions, the human body does not engage in making things that are bad for its survival.--Dr. Fereydoon Batmanghelidj, M.D.Тогава в отговор Исус им каза: Идете, и разкажете на Иоана това, което видяхте, и чухте, че слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват; мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва благовестието. (Библия, Лука 7:22)

Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. (Марк 11:24)

Прочетете: Молитва за изцеление!
Насърчение: Любовно писмо от Бог

Благословение и изцеление!
Пламен Шопов, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/

4 коментара:

 1. Здравейте!Много харесваме вашия сайт, но ни е чудно, след като толкова много се пише за pH-киселинно-алкалния баланс в организма и за изключителната важност на водата, защо не се споменава и дума никъде за pH-то на самата вода, за минералните води и активираната "жива вода"???

  ОтговорИзтриване
 2. Отговори
  1. Благодаря! Благословение!
   "В Неговите рани ние бяхме изцелени" (1 Петър 2:24)

   Изтриване
 3. Здравейте! Съгласна съм със статията. Наистина днес се появиха толкова много заместители на водата. И никой не се досеща, че тялото като жив организъм се нуждае от чиста вода.
  Аз лично пия достатъчно количество, и не слагам сол в нея, само в храната.
  Не съм съгласна само с едно обаче - пиенето на студена вода. Особено по време на хранене и след хранене.
  Пиенето на вода е важно, но топла и студена вода има голяма разлика. И никъде не е написано това!
  Топлата вода е нектар за храносмилането, докато студената изпита след хранене - е отрова за него.
  Аз пия само топла вода. Имам термос, и си пия през целия ден топла вода. Това ми е задължително.
  Чак тогава можем да говорим за всички ползи описани в статията.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване

 

stats tracker